Dhootapapeshwar
Varunadi Kadha (Brihat)

Category

Classical Medicine - Kashyam/ Kwatha/ Kadha