Dabur
Mukta (Moti) Bhasam

Category

Classical Medicine - Bhasma